OM ELiNORM
______

ELiNORM 

Med 27 års erfarenhet inom elbranschen och i första hand inom centraler insåg vi vikten av att kunna effektivisera och se totalekonomiskt i alla projekt, utan att tumma på kvalitèn.

Med det som bakgrund startades ELiNORM, för att förverkliga våra tankar, och redan efter första året visade det sig vara en mycket bra och efterfrågad tanke.

Att inte bara titta på förbättringar av produkterna i sig, såsom via den egentillverkade kombicentralen – HTL, som NCC varit med att utveckla, utan framförallt ta tillvara den enorma produktflora som finns ute på marknaden, och använda dessa produkter på bästa sätt.

Att sedan samarbeta med ett antal central/apparatskåps byggare för att kunna vara konkurrenskraftiga gällande ekonomi, kvalité, leveranssäkerhet, samt kunna ha en lokal byggnation var en given del i konceptet.

ELiNORM tar med andra ord fram bästa tänkbara lösningen för varje typ av anläggning, alltid med kompletta handlingar till bästa tänkbara ekonomi.

Produktportföljen spänner sig från lägenhets, fastighet, servis centraler till elbilsladdare, markmätarskåp, gatubelysningsskåp och mätarplatser.

ELiNORM har idag avtal med ett antal olika leverantörer och byggare, där fokus har varit på kvalité till en total ekonomisk fördel. Ni kan hitta en del av dessa leverantörer och byggare på vår hemsida.

ELiNORM samarbetar marknadsledande tillverkare, detta för att kunna erbjuda marknaden produkter av högsta kvalité ur en enorm produktportfölj, till detta ser vi tillsammans på marknadens behov och siktar på att vara topp 3 i vår nisch, i Sverige inom några år.

Elinorm 27 år inom elbranschen
legrand